11. augusta 2011

Ako zobraziť heslá v Opere

Používate správcu hesiel v Opere? Prestalo vám fungovať prihlásenie na stránku, ale neviete aké prihlasovacie údaje máte uložené v Opere? Tieto údaje si môžete nechať zobraziť v aplikácii OperaPassView. Program je nenáročný a neinštaluje sa. Jediné čo potrebujete je vedieť, kde sa nachádza súbor wand.dat, v ktorom sú heslá uložené.

Najprv stlačíte klávesu F8, vložíte cestu k súboru wand.dat a potvrdíte tlačidlom OK. Teraz sa zobrazí obsah šifrovaného súboru, nás zaujímajú hlavne polia User Name (naše prihlasovacie meno) a Password (heslo).
opera_wand
Okrem klasického zobrazenia si môžete nechať vygenerovať HTML report, buď všetkých alebo iba vybraných položiek. Výhodou zoznamu je funkcia vyhľadávania. I keď namiesto vyhľadávania by som uvítal, keby sa vyhľadávaný výraz filtroval, určite by sa tým aspoň môj dlhý zoznam sprehľadnil.
Načítať komentáre Disqus

0 comments