9. septembra 2012

Windows 8: Získanie plného prístupu k súboru

Z času na čas potrebujeme získať plný prístup k určitým systémovým súborom. Spôsob získavania povolenia je vo Windows 8 trošku odlišný.

Najprv si vyhľadáme súbor ku ktorému chceme získať plné povolenie.
  1. Pravým tlačidlom kliknite na súbor a vyberte Properties a prepnite na záložku Security.
    windows_8_security_tab
  2. Teraz kliknite na tlačidlo Advanced. V novom okne kliknite na odkaz Change.
    windows_8_security_tab_advanced_security_settings
  3. V ďalšom okne napíšte názov užívateľa, ku ktorému chceme získať plné povolenie. Potom klikneme pre kontrolu na tlačidlo Check Names, potom OK a Apply a znova OK.
    windows_8_owner
  4. Teraz už môžeme prevziať povolenia. Klikneme na tlačidlo Edit a zaškrtneme Full control. Stlačíme OK a potom tlačidlo Yes.
Keď sme všetko správe vykonali, môžeme so súborom robiť “čo chceme”.
Načítať komentáre Disqus

0 comments