16. septembra 2012

Windows 8: Ako zobraziť skryté (systémové) súbory

Potrebujete zobraziť skryté súbory vo Windows 8? Prečítajte si nasledujúci návod.

Skryté súbory

  1. Otvoríme File explorer (nový názov pre Windows explorer).
  2. Prepneme na záložku View a zaškrtneme Hidden items.
    windows_8_hidden_items
Teraz sú už viditeľné skryté súbory. Systémové súbory sa stále nezobrazujú.

Systémové súbory

  1. Otvoríme File explorer (nový názov pre Windows explorer).
  2. Prepneme na záložku View a klikneme na Options – Change folder and search options
    windows_8_options_change_folder_and_search_options
  3. V novom okne prepneme na záložku View a odškrtneme položku Hide protected operating system files
windows_8_hide_protected_operating_system_files
Nezabúdajte, že takto viditeľné systémové súbory by sa nemali dostať do rúk amatéra.
Načítať komentáre Disqus

0 komentárov