5. novembra 2011

Ako nastaviť spúšťanie konkrétnej aplikácie so “Spustiť ako správca”

run_as_admin
Určite sa Vám už stalo, že ste si nainštalovali program, ktorý vyžaduje práva správcu. Ak chcete program používať pravidelne, začne byť otravné spúšťať aplikáciu tým, že kliknete pravým tlačidlom myši a vyberiete Spustiť ako správca.
Ak sa chcete takémuto spúšťaniu vyhnúť, pomôže vám nasledujúca úprava Registrov.

Podľa toho, či chcete program spúšťať pod aktuálnym účtom – prejdite v Registroch na:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers
pre všetkých používateľov:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers
Vytvoríme REG_SZ hodnotu: Edit > New > String value
run_as_admin_new
Novo vytvorenú hodnotu pomenujeme podľa Value name, klikneme pravým tlačidlom myši a dáme Modify…
Do Value name napíšeme celú cestu k spustiteľnému súboru (v mojom prípade):
C:\Program Files\Microsoft Games\Age of Empires Online\AOEOnline.exe
Do Value data zadáme:
RUNASADMIN
run_as_admin_edit
No a odteraz sa nám program bude spúšťať s právami administrátora.
Načítať komentáre Disqus

3 comments