15. januára 2014

Ako zakázať výzvu na reštartovanie PC po inštalácií dôležitých aktualizácií

windows_update_restart
Krátko po inštalácií dôležitých aktualizácií systému sa zobrazí výzva na reštartovanie počítača. Táto výzva sa dá odložiť o 10 minút, 1 hodinu alebo 4 hodiny. Čo ak práve vykonávame prácu, ktorú nie je možné prerušiť?

Vypnúť zobrazovanie výzvy sa dá viacerými spôsobmi. Ja popíšem len jednu z nich.

 1. Stlačíme klávesovú skratku kláves Win + R a vložíme príkaz regedit
  Prejdeme na
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update
 2. Upravíme hodnotu ForcedReboot na 0. (Ak takáto položka neexistuje vytvoríme je ako DWORD (32-bit) Value)
  force_reboot_modify
  force_reboot_value
 3. Potvrdíme OK a hotovo.
Načítať komentáre Disqus

0 komentárov