1. júna 2012

Dochádza vám miesto na systémovom disku?

Tiež máte rozdelený disk na viacero partícií? Teda mať aspoň 2 partície je isto bezpečnejšie ako 1 veľká partícia. Ak sa niečo pokazí jednoducho môžete všetko opraviť zo zálohy na druhej partícií.
Stáva sa však, že používateľ nesprávne odhadne veľkosť systémovej partície. Dočasné súbory, aplikácie alebo hry môžete mať uložené na systémovom disku, ale fyzicky sa budú nachádzať na inom zväzku. Funguje to tak, že si k partícií pripojíte virtuálny priečinok. Každý súbor v tomto priečinku bude naoko na systémovom disku, ale bude sa nachádzať na partícii, kde máte viac miesta.

Vytvorenie virtuálneho priečinku

Najprv si potrebujeme vytvoriť virtuálny priečinok na systémovom disku. V ľubovoľnom správcovi súborov si vytvoríme priečinok napr. s názvom EXTERNY.
virtualny_priecinok

Pripojenie k disku

Pravým tlačidlom myši klikneme na Počítač a vyberieme Spravovať. V ľavom paneli vyberieme Správa diskov. Zobrazia sa nám všetky partície na disku.
spustit_sprava_diskov
Pravým tlačidlom klikneme na partíciu, ktorú budeme pripájať j systémovému disku. Vyberieme možnosť Zmeniť písmeno jednotky a cesty…


zmenit_pismeno_jednotky_a_cesty
Potom klikneme na tlačidlo Pridať… a cez tlačidlo Prehľadávať vyberieme náš virtuálny priečinok, ktorý sme si na začiatku vytvorili.
pridat_virtualny_priecinok
pripojit_virtualny_priecinok
cesta_virtualnej_jednotky
Potvrďte tlačidlom OK aj ďalšie 2 dialógy. Teraz už je disk namapovaný do priečinku. Ak by ste chceli disk odpojiť tak len v dialógovom okne na pripojenie vyberiete priečinok a kliknete na tlačidlo Odstrániť.
Načítať komentáre Disqus

0 komentárov