3. februára 2012

Ako pridať kalkulačku do stavového riadku Firefoxu

status_bar_scientific_calculator_firefox_addon
Tak ako som napísal návod ako využiť adresný riadok ako kalkulačku v Opere, teraz ukážem návod ako počítať v stavovom riadku Firefoxu.

V podstate ide o pekne spracovaný doplnok do Firefoxu - Status-bar Scientific Calculator. Po nainštalovaní sa v pravom dolnom rohu prehliadača zobrazí ikona kalkulačky. Po kliknutí na túto ikonu sa rozbalí vstupné pole. Do neho zadávate hodnoty ako v klasickej kalkulačke.

Okrem jednoduchých počtov zvláda aj náročnejšie operácie (napríklad komplexné čísla). Taktiež zvláda aj prevod z rôznych sústav.

Kliknutím ľavého tlačidla myši na ikonu kalkulačky sa zobrazí kontextové menu. Zmeniť si môžeme sústavu – dvojkovú, desiatkovú, šestnástkovú, ale aj vlastnú. Merať uhly môžeme tak v radiánoch ako aj v stupňoch.

Poslednou možnosťou sú ďalšie možnosti kalkulačky. Rozdelené sú na záložky.
V prvej záložke si môžete upraviť šírku vstupného poľa, znak pre desatinnú čiarku, určiť ako bude používaný znak % atď.
status_bar_scientific_calculator_nastavenie
Záložka Constants umožňuje pridávanie, editovanie a mazanie konštánt. Niektoré známe konštanty ako je hodnota alebo gravitačné zrýchlenie sú už uložené.
status_bar_scientific_calculator_konstanty
Functions – tu si môžete definovať vlastné funkcie, napríklad v samotnom doplnku je funkcia na výpočet priemeru.
status_bar_scientific_calculator_funkcie
Na poslednej záložke – Operators si môžete zadať vlastné operátory ako je napr. konjunkcia, disjunkcia, implikácia, negácia a pod.

Tak a už môžete počítať bez toho, aby ste museli spúšťať ďalší program.
Načítať komentáre Disqus

0 komentárov