Fload SB

6. augusta 2011

Gmail à la Outlook rozloženie

V Gmail Labs sa objavila ďalšia nová funkcia s názvom Panel s ukážkou (v angl. verzii Preview Pane). To znamená, že Gmail sa prepne do rozhrania s 3 stĺpcovým rozložením podobne ako u známych desktopových klientoch. Vľavo sa nachádzajú menovky, uprostred doručená pošta a vpravo ich náhľad.

Panel s ukážkou ale nie je automaticky aktovavaný, musíte si ho zapnúť ručne cez Gmail Labs. Po aktivácii sa v pravom hornom rohu usídli ikona cez ktorú si môžete vybrať či chcete Zvislé rozdelenie alebo Vodorovné rozdelenie.


Nová ikona pre Panel s ukážkou


Horizontálne rozdelenie


Vertikálne rozdelenie


Vo všeobecných nastavenia pribudne tiež možnosť nastaviť si čas, po ktorom sa vybraná kovenverzácia označí za prečítanú. Vybrať si môžete len z ponúkaných možností:

  • Okamžite
  • Po 1 sekunde
  • Po 3 sekundách
  • Nikdy


Načim sa tu, aby si používateľ mohol definovať vlastný časový rozdiel. Snáď to Gmail pridá, ak bude o to eminentný záujem.

Žiadne komentáre :

Zverejnenie komentára